044 296 1888
risto@evron.fi

Referenssit

Nostettuja julkisia avustuksia ja lainoja

2 347 570 €

Innovaatiosetelihankkeet

 • TEKES innovaatioseteli hankkeet
 • Projektikuvaus: Mukana yli 60:ssä onnistuneessa hankkeessa, jotka liittyivät palveluiden tuotteistamisiin, prototyyppeihin ja prosessien visualisointeihin.

Muut rahoitukset ja hankkeet

X Oy

 • Business Finland Pilotointilaina
 • Projektikuvaus: kansainvälisille markkinoille etabloituminen

Tiimikke Oy

 • ELY-rahoitus
 • Projektikuvaus: prototyypin kehityshanke

Pesupaikka Oy

 • TEKES Tempo rahoitus
 • Projektikuvaus: kokonaisvaltaisen tietojärjestelmän kehitys ja liiketoiminnan kansainvälistäminen

Konenäköyritys X Ltd

 • ELY-rahoitus
 • Projektikuvaus: prototyypin kehityshanke
 

Steritech Oy

 • Finnvera rahoitus
 • Projektikuvaus: käyttöpääoman vahvistaminen

Automotive Technology Europe Ltd

 • Finnvera rahoitus
 • Projektikuvaus: käyttöpääoman vahvistaminen

Shuut Oy

 • TEKES Tempo rahoitus
 • Projektikuvaus: mobiiliapplikaation jatkokehitys ja kansainvälistäminen.

TL Works Oy

 • Energiatuki konsultointi 2016.
 • Projektikuvaus: investointilaskelmat, budjetointi ja hankkeen suunnittelu.

Mainostoimisto MBE Oy

 • ELY-rahoituskonsultointi 2016.
 • Projektikuvaus: yrityksen palvelun skaalautuvaksi kehittäminen ja mobiiliapplikaatio.

Korpimedia Oy

 • ELY-rahoituskonsultointi 2016.
 • Projektikuvaus: yrityksen tuoteportfolion kehittäminen.

Future Dialog Ltd

 • TEKES-rahoituksen konsultointi 2016.
 • Projektikuvaus: mobiiliapplikaation jatkokehitys ja kansainvälistäminen.

Revon Solutions Oy

 • ELY-rahoituskonsultointi 2015.
 • Projektikuvaus: Web-applikaation tuotekehitysprojekti.

Supermetrics Oy

 • TEKES-rahoituskonsultointi 2015.
 • Projektikuvaus: kansainvälisen kasvun suunnittelun hanke.

Nitecheck Oy

 • ELY-rahoituskonsultointi 2015.
 • Projektikuvaus: prototyyppirahoituksen hankinta.

Virtual Doctor Oy

 • ELY-rahoituskonsultointi 2015.
 • Projektikuvaus: prototyyppirahoituksen hankinta.

Digital Hammer Oy

 • TEKES-rahoituksen hakeminen ja hankkeen johtaminen 2014.
 • Projektikuvaus: mobiilipelin kansainvälisen kasvun suunnittelu & jatkokehitys.

T-Media Oy

 • TEKES-rahoituksen konsultointi 2013.
 • Projektikuvaus: hankesuunnitelman alustus, sekä viimeistely yrityksen toimitusjohtajan kanssa.

Romuliike Pasimetalli Oy

 • ELY-rahoituksen konsultointi 2013.
 • Projektikuvaus: hankesuunnitelman laadinta ja neuvotteluissa avustaminen.

Rostep Oy

 • TEKES- ja ELY-rahoituksen konsultointi 2013.
 • Projektikuvaus: laadin yrityksen johdon kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta hankesuunnitelman kahteen erilliseen hankkeeseen, jotka käsittivät yrityksen IT-infran kehittämisen, sekä tuotantoinvestoinnit. Lisäksi avustin neuvotteluissa.

Ronic Oy

 • Yrityksen toiminnan kehittäminen 2012.
 • Projektikuvaus: strategian viestintä ja liiketoimintasektoreiden tarkentaminen.

XTC-Energy Ltd

 • Avustaminen strategiatyössä 2012.
 • Projektikuvaus: mukana uuden kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisessä ja siihen liittyvän liiketoimintamallin muodostamisessa.

TL Works Oy

 • Julkisen rahoituksen hankkiminen 2011.
 • Projektikuvaus: budjetointi, hankesuunnitelma ja operatiivisen toiminnan suunnittelu yrityksen tuotantokapasiteetin laajentamisessa.

Lapton Oy

 • Operatiivisen toiminnan konsultointi 2011.
 • Projektikuvaus: myyntiorganisaation luominen ja tuotantotyöntekijöiden rekrytoiminen 2011.