044 296 1888
risto@evron.fi

Näin toimin

Hankekonsultoinnin läpivienti

Hankkeen konsultointi on täysin riskitön investointi. Laskutan vain myönteiseen rahoituspäätökseen johtaneista hakemuksista. Hankkeiden työstämisessä saattaa ensikertalaisella mennä useita kymmeniä tunteja eri asioiden selvittämiseen ja materiaalin tuottamiseen.

  • Alkuhaastattelu
  • Hankesuunnitelman teko
  • Liiketoimintasuunnitelma
  • Neuvottelut rahoittavan tahon kanssa
  • Rahoituspäätös
  • Hankkeen toteuttaminen
  • Loppuraportointi

Alkuhaastattelu

Alkuhaastattelussa kartoitetaan mikä rahoitusinstrumentti soveltuu parhaiten hankkeeseen. Samalla käydään myös läpi mitä kaikkia kuluja hankkeeseen voidaan kohdistaa. Alkuhaastattelun voi hoitaa puhelimessa noin 15 minuutissa.

Hankesuunnitelman teko

Hankesuunnitelman rakentaminen sisältää yksityiskohtaista tietoa mitä ja miten ollaan tekemässä. Lisäksi on olennaista strukturoida hanke oikein, jotta maksimaalinen tukimäärä saadaan. Tämän tekeminen on noin yhden päivän työ.

Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelma tukee hankesuunnitelmaa ja siinä kerrotaan yleisemmin yrityksen resursseista, osaamisesta ja toiminnasta. Tämän muodostaminen on noin yhden päivän työ.

Neuvottelut rahoittavan tahon kanssa

Joskus rahoittajat haluavat tavata hakijan ja vähintäänkin kysyä tarkentavia kysymyksiä. Lisäksi hankkeeseen voi tulla lisävaatimuksia ja muutettavia asioita rahoittajan osalta. Tällöin on tärkeää tietää minkälaisia muutoksia rahoittaja haluaa.

Rahoituspäätös

Rahoituspäätöksen jälkeen hanke on turvallista aloittaa. Hanke voidaan myös aloittaa omalla vastuulla heti kun hakemus on jätetty. Osa rahoituksista myönnetään etukäteen ja osa jälkikäteen toteutuneiden kulujen mukaan.

Hankkeen toteuttaminen

Hankkeesta pidetään projektikirjanpitoa. Lisäksi hankkeen aikana voi siihen tulla muutoksia, joihin täytyy hakea muutoksia kirjallisesti.

Loppuraportointi

Loppuraportissa esitellään hankkeen tuloksia ja sen vaikutuksia yrityksen toiminnalle. Loppuraportin jättämisestä rahoituksen saa noin kahdessa viikossa.